Wyniki najnowszych badań - na blogu Exploratora:

https://wydawnictwo-explorator.blogspot.com

  • Oborniki Śląskie
  • 71 310 26 90
  • 601 72 71 36
  • email

O Exploratorze

Witamy

Explorator to nie tylko samo czasopismo, czy publikacje książkowe – to także grupy badawcze wykonujące kwerendy archiwalne, analizę publikacji, odnajdujące nielicznych już teraz świadków wydarzeń, jak też prowadzące badania terenowe w interesujących nas tematach, zwłaszcza związanych z utajnianiem
i przenoszeniem pod ziemię przemysłu zbrojeniowego hitlerowskich Niemiec pod koniec II wojny światowej, jak też dyslokacją i ukrywaniem dóbr kultury i dóbr materialnych.

obrazek do informacji o firmie

Zespoły badawcze

Zespoły badawcze, obok badań teoretycznych, prowadzą także weryfikacje terenowe; dysponując przy tym najlepszym dostępnym sprzętem – od radarów geologicznych
i magnetometrów, po profesjonalne wykrywacze ramowe.
W sezonie wiosennym i jesiennym organizowane są liczne wyjazdy weryfikacyjne.

Osoby chcące współpracować prosimy o kontakt explorer@ant.biz.pl

- UWAGA -

Grupy badawcze nie udostępniają zebranych materiałów przed ich finalnym opracowaniem.

Archiwum Exploratora

Dziennikarze i współpracownicy Exploratora od kilkudziesięciu lat gromadzili i gromadzą przeróżne informacje, dokumenty, wycinki prasowe, a także notatki z rozmów z wieloma, często nieżyjącymi już świadkami interesujących nas wydarzeń.

Kilkusettomowa biblioteka redakcyjna zawiera praktycznie wszystkie warte uwagi, w tym zakresie tematycznym, publikacje książkowe wydane zarówno w Polsce jak i za granicą, jak też interesujące wycinki prasowe.

W związku z natłokiem informacji, postanowiliśmy część zgromadzonego archiwum udostępnić wszystkim zainteresowanym – w formie bloga.

odwiedź nasz blog
obrazek do informacji o archiwum

Redakcja Exploratora

obrazek

Bogusław Wróbel

Redaktor naczelny

obrazek

Kwerendy archiwalne

 

obrazek

Tomasz Sapożnikow

Zespoły badawcze

Weryfikacje terenowe