Wyniki najnowszych badań - na blogu Exploratora:

https://wydawnictwo-explorator.blogspot.com

  • Oborniki Śląskie
  • 71 310 26 90
  • 601 72 71 36
  • email

Czasopismo Explorator

Inicjatywa powstania czasopisma powstała przed laty w kręgu badaczy związanych z nieistniejącym już Polskim Towarzystwem Eksploracyjnym z siedzibą we Wrocławiu. Początkowo spora część Autorów wywodziła się z tego kręgu, jednak z czasem współpracę podjęli także dziennikarze i historycy z całego kraju. Główna tematyka czasopisma to niewyjaśnione aspekty i tajemnice II wojny światowej obszarowo związane najczęściej
z terenami współczesnej Polski, a zwłaszcza Dolnego Śląska.